Nedělní kruháč 

rezervace:

Radek Jaroš       604 543 372

 

cvičebně pracovní týden začínaná v neděli 🙂 

Kruhový trénink je účinná forma cvičení, která kombinuje různé cviky v krátkých intervalových kolech. Tradičně se provádí sestava cviků umístěných do stanovišť kolem tréninkového prostoru, přičemž účastníci postupují z jednoho stanoviště na druhé a opakují daný cvik nebo sérii cviků podle stanoveného času nebo počtu opakování.
Náš důraz vaši na technickou připravenost v kruhovém tréninku je klíčový, jelikož správná technika provedení cviků je zásadní pro prevenci zranění a dosažení optimálních výsledků. Postupné zvyšování intenzity cvičení je běžnou praxí v kruhovém tréninku a umožňuje účinně rozvíjet sílu, vytrvalost a kondici.
Důležité je také uvést, že kruhový trénink není vždy vhodný pro úplné začátečníky, zejména pokud nemají dostatečnou zkušenost s cvičením nebo mají omezenou fyzickou kondici. V takových případech doporučuji začátečníkům individuální lekce s osobním trenérem nebo trénink s lehčími nástroji, například TRX, který umožňuje vyšší míru individualizace a péče o správnou techniku provedení cviků.
To vše přispívá k bezpečnému a efektivnímu provádění kruhového tréninku a k dosažení optimálních výsledků při zachování správné techniky a péče o zdraví cvičenců.